TRYWYDD

Mae Trywydd yn un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaenllaw Cymru. Sefydlwyd y cwmni yn 2009, a ganddynt swyddfeydd yn Aberystwyth, Llandeilo, Rhydaman a Chaerfyrddin. Yn gweithredu ar lefel Cymru gyfan maent yn darparu gwasanaethau i ystod eang o gwsmeriaid o bob sector. Mae gwasanaethau Trywydd yn cynnwys: cyfieithu testun, golygu a phrawfddarllen, cyfieithu ar y pryd, llogi offer, ymchwil a chyngor ar y Gymraeg a chynllunio Iaith.

www.trywydd.cymru/

S4C

S4C yw sianel genedlaethol Cymru, yn darlledu dros 100 o oriau o raglenni Cymraeg yr wythnos o 6:00 y bore tan hwyr yn nos. Mae gan S4C dair swyddfa: y pencadlys yng Nghanolfan S4C Yr Egin, canolfan ddarlledu a swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfa yng Nghaernarfon.

Gwefan www.s4c.cymru neu ein tudalen Facebook

OPTIMWM

Cwmni cynyrchiadau digidol yw Optimwm sy’n darparu gwasanaethau arbenigol wrth greu cynnwys digidol ar gyfer platfformau amrywiol megis profiadau rhithwir 360°, ffilmiau hyrwyddo, adnoddau dysgu ac apiau.

Yn cydweithio gyda chleintiaid o bob maes yn cynnwys cynghorau Sir; Undeb Rygbi Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, mae’r cynnwys digidol a grëwyd yn amrywio o brofiadau VR 360 syrffio neu padl-fyrddio i fideo esboniadol wedi’i animeiddio.

www.optimwm.co.uk/

Moilin

Yn angerddol am greu profiadau digidol gwych, mae Moilin yn enw sy’n gysylltiedig â chyfryngau rhyngweithiol o ansawdd, yn datblygu datrysiadau digidol hynod greadigol gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Yn bennaf maent yn datblygu datrysiadau o ansawdd uchel ar gyfer twristiaeth, digwyddiadau, cyfryngau ac addysg; ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio ar brosiectau ymchwil gan ddefnyddio’r technolegau trwythedig diweddaraf i ddod i adnabod ffyrdd newydd o ddysgu ac adrodd storïau.

www.moilin.co.uk/index_cy.html

Lens 360

Ffurfiwyd Lens 360 yn 2016 gan Carys Owens, golygydd a chynhyrchydd profiadol a merch o Sir Gâr. Erbyn hyn mae yna dîm o staff profiadol wedi darparu cynnwys o safon i ystod o gleientiaid, yn eu plith S4C; Undeb Rygbi Cymru; BBC; Channel 4; Admiral; PAS; Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Scarlets; Cardiff Blues; Dragons Rugby a Chyngor Sir Gâr. Yn arbenigo mewn darlledu chwaraeon a phrofiadau awyr agored, mae Lens 360 yn cyflwyno cynnwys gyda gwên.

www.lens360.cymru/

Highly

Yn asiantaeth brandio creadigol mae Highly yn helpu busnesau i ddechrau’n dda, i dyfu ac i feithrin perthynas barhaol â’u cymunedau. Fel strategydd dylunio, mae Highly yn pontio rhwng creu a gweithredu strategaeth brand. Maent yn darparu hunaniaeth brand ar gyfer sefydliadau uchelgeisiol sydd am gynyddu elw a chwmniau newydd sydd ar frys i ddatblygu.

www.highly.co.uk

Gorilla

Gorilla yw’r prif gyfleuster ôl-gynhyrchu yng Nghymru. Maent yn darparu cyfleusterau a thîm cyfeillgar o staff ac yn cyfuno rhagoriaeth greadigol ac arloesedd technegol – yn ogystal â chroeso cynnes Cymreig.

Mae ei portffolio helaeth i gleientiaid yn cynnwys rhaglenni chwaraeon, drama, ffeithiol ac adloniant ar gyfer rhai o ddarlledwyr mwyaf y DU.

www.gorillagroup.tv

Captain Jac

Mae Captain Jac yn gwmni cynhyrchu annibynnol o dan arweiniad y Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr Catrin Rowlands a’i gŵr Trystan sy’n olygydd â 25 mlynedd o brofiad. Maent yn rhagori mewn cynhyrchu rhaglenni dogfen a ffeithiol – o gyfresi pry ar y wal i ddogfennau hanesyddol – ar gyfer darlledwyr amrywiol yn cynnwys BBC FOUR, BBC THREE, S4C, Discovery Channel a Animal Planet yn ogystal â chreu cynnwys fideo i gleientiaid corfforaethol.

www.captainjac.co.uk

Boom

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

www.boomcymru.co.uk/

Big Learning Company

Arbenigwyr addysg digidol yw’r Big Learning Company. Mae eu dysgu, hyfforddiant a chynnyrch yn creu effaith sylweddol ar ysgolion, prifysgolion a busnes trwy’r DU. Yn ddarparwr swyddogol cynnyrch ac hyfforddiant Addysg LEGO® maent yn cynorthwyo i newid y byd addysg. Mae Big Learning Company yn darparu datrysiadau addysgu ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno trawsnewidiad digidol i ddefnyddio platfformau yn y cwmwl. Yn Bartner Dysgu Microsoft swyddogol maent yn cyflwyno hyfforddiant achrededig Cyrsiau Swyddogol Microsoft.

www.biglearningcompany.com