Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer

SWYDD: Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer

Rydym yn edrych am Gynorthwy-ydd Profiad Cwsmer i ymuno â thîm Yr Egin! 

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2022

Cyflog: £21,197 i £23,144 y flwyddyn

Ymgeisiwch ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant YMA.

______________________________________

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth barhaus a chyfrannu tuag at amgylchedd gyfeillgar a chreadigol y Ganolfan. Bydd yn cydweithio’n agos ac yn effeithiol gyda’r Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau er mwyn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y ganolfan ac ar-lein gan sicrhau trefniadaeth llyfn ac effeithiol. Elfen bwysig arall o’r rôl yw cefnogi rhaglen greadigol Yr Egin gan gynorthwyo’r Swyddog Cyfathrebu i hyrwyddo digwyddiadau byw, cynadleddau, sinema a gweithdai, ynghyd â sicrhau defnydd effeithiol o feddalwedd swyddfa docynnau a phlatfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol.  

Ceir disgrifiad swydd lawn a manylion ymgeisio ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!