Eich Canolfan

Yn ganolfan greadigol a digidol newydd sbon wedi’i lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Yr Egin yma i wasanaethu Cymru, i danio dychymyg creadigol ac i feithrin talentau’r dyfodol.

Mae’r Egin yn darparu rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, perfformiadau, sgyrsiau a dangosiadau ar gyfer cynulleidfaoedd o bob oed yn ogystal â gweithgareddau penodol ar gyfer pobl sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol. Ceir mwy o fanylion ar y dudalen digwyddiadau.

Bwriad Yr Egin yw cynnig lleoliad sy’n bair creadigol – cyfle i ymarferwyr ac entrepreneuriaid o wahanol ddisgyblaethau rannu adnoddau, sbarduno syniadau, datblygu cysylltiadau a meithrin talentau. Wedi’i gwreiddio yn Sir Gâr, mae’n fwriad o’r cychwyn i gynnig cyfleoedd i bobl leol o bob oed i fwynhau’r adeilad a’i adnoddau amrywiol.