Asbri | Clwb Creu Ffilm

28-09-2019 10:00

Oes gennych chi ddiddordeb mewn creu ffilmiau? Ydych chi’n hoffi bod yn greadigol?
Clwb Creu Ffilm yw Asbri wedi’i redeg ar y cyd â Choleg Sir Gar a fydd yn dechrau ar yr 28ain o Fedi ac yn rhedeg bob bore dydd Sadwrn yma o 10.y.b – 1.y.p yn Yr Egin yn ystod tymor ysgol. Clwb ar gyfer plant blwyddyn naw yw hwn ac mae’n rhad ac am ddim. Nid oes unrhyw bwysau arholiadau yma, dim ond cyfle i fwynhau a dysgu sgiliau newydd! Bydd yn gyfle gwych i glywed gan diwtoriaid proffesiynol ac arbenigwyr yn y diwydiant. Sicrhewch eich bod yn cofrestru eich lle er mwyn arbed siom!

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 25
Event Expired