Cabarela Clos

18th Rhagfyr 2020 8:00 pm - 9:30 pm

Hollol siomedig i fod yn colli (sesh) Cabarela ‘leni oherwydd y ‘C word’?!  Methu credu bod dim parti ‘dolig ffrindie/gwaith/capel/Mamau blwyddyn 4?

 

Peidiwch â gwastraffu deigryn Nadoligaidd arall… Mae’r Egin wedi penderfynu cynnal parti ‘dolig mwya’ Cymru a ‘di gwahodd cast Cabarela yma i ganu rhai o’i clasuron o Nadoligau cynt – ar newydd wedd!

 

Peidiwch â disgwyl zoom, na ffrwd byw sigledig, nag un llais yn glitsho, ooo na. Dyma barsel bach pert i chi gal mwynhau gartre’ gyda diod, snacs, gwisg a chwmni o’ch dewis chi!

 

Na! Fyddwn ni ddim yn yr un ystafell, yn chwysu, yn cwyno am ein siopa ‘dolig ac yn meddwi, OND beth am i ni gyd ychwanegu y tonic Nadoligaidd delfyrdol i’r gin dwbl ‘na, a gwylio’r perfformiad a chwerthin gyda’n gilydd, fel un, CABARELA!

 

Bydd y parti ar sianel Yr Egin ar AM – https://www.amam.cymru/YrEgin, a cyfarwyddiadau llawn yn cael ei danfon atoch er mwyn gwneud yn siwr bod pawb yn cael parti ‘dolig gwych a neb yn gofyn “Oes na receipt?”

 

#cabarelaclos

 

*TOCYN VIP i gynnwys potel fach o GIN (anghenrheidiol ar gyfer parti), tonic, glitter (hwyl yr wyl), Coron Cabarela (i bob Cwîn a pherffaith ar gyfer Insta). Rhaid archebu cyn 1 Rhagfyr, 2020.

 

Canllaw Oed: 16+

 

 

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 800 (552 Left)

Register Now:

Tocyn
193 Left:
Ticket Qty:
Per Ticket Pris: £15.00
Tocyn VIP (sy'n cynnwys pecyn parti*)
359 Left:
Ticket Qty:
Per Ticket Pris: £25.00
Nifer: Cyfanswm