Codi Ofn!

31-10-2019 19:30

Noson Calan Gaeaf … ac yn ôl Towyn Jones mae bron hanner canrif i’r diwrnod ers iddo gael profiad reit rhyfedd. Ysbryd? Yr arall fyd? A ydych yn ddigon hyderus i fentro allan i glywed mwy gan yr arbenigwr arallfydol ar y noson arswydus hon?

Mi fydd cawl yn cael ei weini yn Y Gegin am bris ychwanegol i’ch cynhesu cyn yr awr ias oer.

Addas i blant 12 oed i fyny.

 

 

 

 

 

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 25

Register Now:

Ticket Qty: Per Ticket Pris: £5
Nifer: Cyfanswm

No Ticket Selected!