Cryfderau ar gyfer Arallgyfeirio

9th Mehefin 2020 10:00 am - 11:00 am

Digwyddiad ar lein gyda Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

 

Covid-19 a’ch Busnes – Adnabod eich Cryfderau ar gyfer Arallgyfeirio 

 

Yn ystod amseroedd ansicr fel y rhain, mae’n rhaid i ni addasu ein busnes i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Neu’n syml, efallai eich bod yn edrych ar ffyrdd o ehangu a thyfu.

 

Mae sawl busnes yn archwilio ffyrdd o gynnig cynnyrch neu wasanaethau gwahanol a denu cwsmeriaid gwahanol. Yr her fwyaf yw cychwyn arni. Mae y gweminar yma wedi’i dylunio i’ch helpu i archwilio eich opsiynau a chryfderau ar gyfer arallgyfeirio.

 

Beth fydd cynnwys y cwrs? 

 

Yn y sesiwn hon byddwch yn cael cyflwyniad i’r technegau a fydd yn eich helpu i adnabod eich cryfderau y gellir eu defnyddio ar lefel bersonol a busnes. Bydd yr offer yn eich helpu i adnabod cyfleoedd posibl a bod yn fwy hyderus wrth addasu eich busnes yn unol â  hynny.

 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru – dilynwch y linc isod:

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/cryfderau-ar-gyfer-arallgyfeirio-strenghts-for-diversification-tickets-105091489474

ADD TO YOUR CALENDAR
No Seat Available