Cyhoeddi ac addasu i’r byd digidol

4th Rhagfyr 2020 12:30 pm - 1:00 pm

Y byd cyhoeddi llyfrau fydd yn cael ein sylw yn ystod ein sesiwn Sir Gâr Greadigol yr wythnos hon.

 

Byddwn yn clywed gan Dr Ffion Eluned Owen, Pennaeth Cwricwlwm a Phrosiectau Atebol, am sut mae cwmni Atebol yn addasu i’r byd digidol mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol.

 

Bydd Ffion yn sôn am ei gyrfa hyd yma a sut ddaeth hi i weithio gydag Atebol. Bydd hi’n sôn am waith y cwmni a beth yw’r broses o fynd ati i gyhoeddi llyfr neu adnodd, ac am yr heriau a chyfleoedd sy’n codi wrth addasu i’r byd digidol. Mae nifer o lyfrau Atebol yn troi yn e-lyfrau neu maent yn defnyddio Platfform CLS ar gyfer darparu llyfrau yn electronig i ysgolion. Mae hon yn addo bod yn sesiwn ddifyr ac rydyn ni’n edrych ymlaen i glywed am y maes eang a diddorol yma.

 

Gwybodaeth am y siaradwr

 

 

 

 

 

 

 

Mae Dr Ffion Eluned Owen, sy’n wreiddiol o’r Groeslon, Dyffryn Nantlle, bellach yn byw yng Nghaerdydd, ac yn gweithio fel Pennaeth Cwricwlwm a Phrosiectau i gwmni cyhoeddi Atebol, sydd â swyddfeydd yn Aberystwyth, Yr Egin a Chaerdydd. Wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth mewn Cymraeg a Daearyddiaeth yn 2012, arhosodd Ffion ymlaen i astudio am raddau ymchwil MPhil a PhD yn yr Adran Gymraeg, gan gwblhau ei doethuriaeth ym maes diwylliant llenyddol yn 2018.

 

Mae’n gweithio’n rhan-amser i Atebol ers 2010, ac ers cychwyn yn ei swydd llawn amser yn 2019, hi sy’n gyfrifol am reoli holl brosiectau addysgol y cwmni, yn adnoddau addysg cynradd ac uwchradd, print a digidol. Mae’n gyfrifol am gydlynu rhwng awduron, athrawon a datblygwyr digidol i greu adnoddau addysg o safon, yn ogystal â chydweithio i farchnata a hyrwyddo holl lyfrau ac adnoddau’r cwmni mewn amrywiol ffyrdd. Ar lefel bersonol, mae Ffion yn mwynhau teithio i gefnogi tîm pêl-droed Cymru, wrth ei bodd yn darllen ac yn dal i gael mwynhad wrth ymwneud â’i gwaith ymchwil i ddiwylliant llenyddol a cherddorol ei hardal enedigol.

 

Y digwyddiad

 

Cynhelir y digwyddiad digidol yma yn Gymraeg. Mae’r tocynnau am ddim a byddwn yn anfon manylion mewngofnodi i’r sesiwn arlein ar ôl i chi gofrestru.

 

Bydd eich manylion yn cael eu rhannu gyda Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin a phrosiect LEADER sydd yn ariannu’r rhwydwaith.

 

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 50

Register Now:

Tocyn am ddim Ticket Qty:
Per Ticket Pris: £0.00
Nifer: Cyfanswm