Deialog Diwydiant

21-05-2019 10:30

Cynhadledd y Diwydiannau Creadigol

Cyfle i gyfrannu at drafodaeth ar anghenion sgiliau’r diwydiant gydag arweinwyr blaenllaw i lunio addysg gweithlu’r dyfodol.

Digwyddiad rhwydweithio i gyflogwyr, darparwyr prentisiaethau a sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: a.jones@colegcymraeg.ac.uk

Cofrestrwch ar:

https://tocyn.cymru/en/event/7cb8d75f-a10a-4037-af24-366d92fcc881

ADD TO YOUR CALENDAR
Event Expired