Dulliau Gwahanol i Fuddsoddi o Fewn Eich Busnes

15-11-2019 10:00

Bydd Hwb Ffocws Caerfyrddin yn cynnal digwyddiad i fusnesau o bob math i ddysgu am ‘Ddulliau gwahanol i Fuddsoddi o fewn eich Busnes’.

Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad oddi wrth Steve Conibear o British Banking. Mi fydd cyfle i ddysgu am wasanaethau oddi wrth Fanc Datblygu Cymru, Natwest, Barclays, Cyllid Tyrfa, Asset Management Solutions, Benthyciadau, Antur Teifi ac eraill o fewn y maes. Mi fydd yn gyfle i ddysgu am ei phrosesau er mwyn dechrau, datblygu a thyfu eich busnes o fewn eich rhanbarth.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru:

https://www.eventbrite.co.uk/e/dulliau-gwahanol-i-fuddsoddi-yn-eich-busnes-alternative-business-finance-tickets-74700177241

ADD TO YOUR CALENDAR
No Seat Available