Grito’r Hewl i Fethlehem

19-12-2019 18:30

Grito’r Hewl i Fethlehem

Amser maith yn ôl aeth tri brawd boncyrs o Grymych ati i greu fersiwn ddychanol o stori’r Nadolig. Erbyn hyn mae gan “Grito’r Hewl” dilyniant o ffans sy’n gwybod pob gair a mae’n amser i ni yn Yr Egin lledaenu’r neges a rhannu’r hwyl gyda phawb!

Mae’r brodyr Williams yn wynebau cyfarwydd ar y sgrîn a’r tu ôl iddo, Rhys yn gyfarwyddwr, Iwan yn actor a Sion yn gerddor ac yn dechnegydd theatr. Rhywsut cafodd y tri berswâd ar rai o gewri’r genedl i ymddangos yn y ffilm megis Ray Gravell, Jenny Ogwen a Brychan Llyr. Yn dilyn y dangosiad bydd cyfle i glywed mwy gan y Brodyr Williams am greu’r campwaith mewn sesiwn holi ac ateb.

Os ydych yn ffans o DJ Bry (Hansh), Hyd y Pwrs a chwerthin yna mi fyddwch chi wrth eich boddau yn gwylio “Grito’r Hewl i Fethlehem”.

Felly, dewch am dro heibio i Bantybronnau a chael gwybod os yw propt shaft bearing Bertha yn bennu neu beidio wrth grito’r hewl i Fethlehem ar Noswyl Nadolig!

“Nadolig Llawen – sain gwybod pam dwi’n dweud e!”

Mae’r digwyddiad yma yn rhan o Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae’r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran.

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 60

Register Now:

Tocyn Ticket Qty: Per Ticket Pris: £0.00
Nifer: Cyfanswm

No Ticket Selected!