Antur Yr Egin

5th Mawrth 2021 6:00 pm - 7th Mawrth 2021 - 11:00 pm

5-7 Mawrth, 2021

 

Mae’r Egin yn gyffrous iawn i gyflwyno am y tro cynta’ erioed gŵyl ffilm Antur Yr Egin.

 

Dathliad yw’r ŵyl o ffilmiau awyr agored sy’n ysbrydoli, arddangos rhyfeddodau natur ac wrth gwrs tanio’r adrenalin. Bydd yn gyfle i wylio ffilmiau o Gymru a llefydd anhygoel eraill a chlywed gan y rhai o flaen a thu ôl y camera.

 

47 Copa, ffilm enillodd y wobr am Ffilm Antur Orau yng Ngŵyl Ffilm Mynydda Llundain bydd yn cychwyn y cyfan ar nos Wener y 5 o Fawrth, gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r gwneuthurwyr i ddilyn.

 

 

 

Yn ystod y penwythnos bydd yna sesiynau gyda panelwyr profiadol yn rhannu cyngor a chyfrinachaucyfle i weld ffilmiau cyffrous gwneuthurwyr ifanc ac i  chi eistedd nôl ac edmygu’r golygfeydd. 

Rhaglen lawn a tocynnau yn fyw cyn hir!

 

Cefnogwyd yr ŵyl ffilm yma gan Ffilm Cymru Wales

 

 

ADD TO YOUR CALENDAR
No Seat Availables