Sesiwn GDPR | Morgan LaRoche

23-05-2019 09:00

Bydd Morgan LaRoche (Cyfreithwyr) yn cynnal sesiwn GDPR yma yn Yr Egin.

Mae GDPR wedi bod o amgylch ers 12 mis ac mae cyflogwyr yn delio gyda mwy a mwy o faterion data.

Mae’r cwrs yma yn ddelfrydol ar gyfer adnewyddu eich dealltwriaeth o’r pwnc.

Bydd y sesiwn yma yn trafod y pynciau canlynol:

  • Gwyliadwriaeth gweithwyr a’r GDPR
  • Subject Access Requests’ (SARs) – canllaw cam wrth gam i ddelio â cheisiadau a chanllawiau ynglyn â phryd gall cyflogwyr ymestyn y dyddiad cau
  • Delio gyda SARs gormodol
  • Brexit a throsglwyddiadau data
  • Delio ag achosion o dorri data a sut i ymgysylltu â’r ICO

Cofrestrwch ar:

https://www.eventbrite.co.uk/e/gdpr-one-year-on-top-tips-for-hr-carmarthen-tickets-59823585956

ADD TO YOUR CALENDAR
Event Expired