Sesiwn Stori gyda Lowri Siôn

29th Gorffennaf 2021 11:00 am - 11:30 am

Ymunwch â Lowri Sion i fwynhau sesiwn stori bob wythnos yn ystod gwyliau’r haf. Sesiwn hwyliog, llawn dychymyg i’r plant lleiaf ac yn hwyl i’r teulu cyfan.

 

Byddwn yn cynnal y sesiwn tu fas os yw’r tywydd yn caniatau ac fe fydd y caffi ar agor ar gyfer bwyd, diodydd a choffi!

 

Cofrestrwch er mwyn sicrhau eich lle.

 

Bob dydd Iau yn ystod yr haf am 11 y bore yn yr Egin.

 

Mi fydd y weithgaredd yn gweithredu o fewn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru parthed atal lledu cornafeirws. Wrth gofrestru byddwn yn danfon asesiad risg a gwybodaeth pellach atoch.

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 60
Sorry, Event Expired