Y Syrjeri Busnes

12/07/2019 08:00

Bydd Yr Hwb yn cynnal sesiwn Syrjeri Busnes yma yn Yr Egin. Cyfle gwych i gwrdd â chriw’r Hwb a hefyd i gael cymorth arbenigol gan gwmnïau lleol yn yr ardal a all helpu eich busnes a’ch syniadau busnes lwyddo.

Yn y digwyddiad yma bydd LHP (Cyfrifwyr), Morgan LaRoche (Cyfreithwyr), Banc Barclays, Banc Datblygu Cymru, Thomas Safety Services Ltd., Technoleg Aramar, JG HR Solutions, Resolve Computing a NTFW yn mynychu’r digwyddiad a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau bydd gennych.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru am ddim:

https://www.eventbrite.co.uk/e/y-syrjeri-busnes-the-business-surgery-tickets-62927512885

No Seat Available