Gorilla

Gorilla yw’r prif gyfleuster ôl-gynhyrchu yng Nghymru. Maent yn darparu cyfleusterau a thîm cyfeillgar o staff ac yn cyfuno rhagoriaeth greadigol ac arloesedd technegol – yn ogystal â chroeso cynnes Cymreig.

Mae ei portffolio helaeth i gleientiaid yn cynnwys rhaglenni chwaraeon, drama, ffeithiol ac adloniant ar gyfer rhai o ddarlledwyr mwyaf y DU.

www.gorillagroup.tv