Highly

Yn asiantaeth brandio creadigol mae Highly yn helpu busnesau i ddechrau’n dda, i dyfu ac i feithrin perthynas barhaol â’u cymunedau. Fel strategydd dylunio, mae Highly yn pontio rhwng creu a gweithredu strategaeth brand. Maent yn darparu hunaniaeth brand ar gyfer sefydliadau uchelgeisiol sydd am gynyddu elw a chwmniau newydd sydd ar frys i ddatblygu.

www.highly.co.uk