Lens 360

Ffurfiwyd Lens 360 yn 2016 gan Carys Owens, golygydd a chynhyrchydd profiadol a merch o Sir Gâr. Erbyn hyn mae yna dîm o staff profiadol wedi darparu cynnwys o safon i ystod o gleientiaid, yn eu plith S4C; Undeb Rygbi Cymru; BBC; Channel 4; Admiral; PAS; Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Scarlets; Cardiff Blues; Dragons Rugby a Chyngor Sir Gâr. Yn arbenigo mewn darlledu chwaraeon a phrofiadau awyr agored, mae Lens 360 yn cyflwyno cynnwys gyda gwên.

www.lens360.cymru/