Llogi Lleoliad

Mae'r Egin yn lle delfrydol ar gyfer cynnal pob math o ddigwyddiadau boed yn gyfarfod, seminar, dangosiad ffilm, cynhadledd, saethu fideo, diwrnod hyfforddiant neu barti preifat.

Mae’r cyfleusterau’n rhagorol a’r awyrgylch yn fywiog. Rydym yn darparu gwasanaeth unigol er mwyn diwallu eich anghenion gan sicrhau bod y cyfan yn rhedeg yn llyfn ac yn ddi-drafferth.

Bydd technegwyr proffesiynol wrth law i gynnig cefnogaeth a chymorth yn ôl yr angen.

Gall y rhai hynny fydd yn mynychu eich digwyddiad hefyd elwa o ddefnyddio WiFi am ddim.

Mae’r cyfleusterau yn gwbl hygyrch ac mae llefydd parcio ar gael wrth y ganolfan.

Wedi’i gynnwys:

  • Arlwyo Archebwch fwyd a diod blasus gyda Y Gegin
  • Cyswllt O bob cornel o’r adeilad gellir cysylltu yn ddi-wifr ar gyflymder hyd at 200 mbps
  • Mynediad Cynnar Mynediad o 8yb Llun – Gwener (gyda’r opsiwn o drafod agor yn gynt 7 diwrnod yr wythnos)
  • Clyd a Chynnes Gyda ffenestri anferth mae yna ddigonedd o olau dydd naturiol – a beth bynnag fo’r tywydd mae’n glyd tu mewn.
  • Lleoliad Penigamp Gwyrddni trawiadol y caeau, parcio cyfleus ar gyfer ceir neu lorïau gyda champws y Brifysgol a thref Caerfyrddin gerllaw.
  • Darlledu Mae’n bosibl ffrydio yn fyw dros y we, recordio ar gyfer darllediad teledu neu archif.
ARCHEBU