Moilin

Yn angerddol am greu profiadau digidol gwych, mae Moilin yn enw sy’n gysylltiedig â chyfryngau rhyngweithiol o ansawdd, yn datblygu datrysiadau digidol hynod greadigol gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Yn bennaf maent yn datblygu datrysiadau o ansawdd uchel ar gyfer twristiaeth, digwyddiadau, cyfryngau ac addysg; ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio ar brosiectau ymchwil gan ddefnyddio’r technolegau trwythedig diweddaraf i ddod i adnabod ffyrdd newydd o ddysgu ac adrodd storïau.

www.moilin.co.uk/index_cy.html