Pencampwriaeth Esport


Pencampwriaeth FIFA Esport

Gwyliau Pasg a Pêldroed = Perffaith.


Dyddiad: 21 + 22 Ebrill

Cyfle i gystadlu mewn twrnament FIFA arbennig ar sgrîn fawr Yr Egin ar 21 a 22 Ebrill. Bydd y gystadleuaeth am 2 ddiwrnod - h.y os chi'n mynd trwy'r rowndiau cynta'.

Dewiswch tîm o ddau, cofrestrwch a wedyn ymarfer o'r soffa!

Ar agor i blant blwyddyn 7 / 8 / 9 (11 - 14 oed)


I gofrestru ebostiwch eich tîm i helo@yregin.cymru

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!