Ystafelloedd Cyfarfod

Perffaith ar gyfer cyfarfod tîm neu i gwrdd â chleientiaid

Dwy ystafell braf, un â ffenestr i’r tu allan a’r llall yn wynebu tu mewn i’r ganolfan.

Mae’r ystafelloedd yn medru eistedd hyd at 8 person ac yn cynnwys –

  • sgrin fawr gyda chysylltiad HDMI
  • WiFi
  • Pris : £20 yr awr

Er mwyn archebu, nodwch fanylion eich cyfarfod isod, ac fe wnewn ni gysylltu’n fuan.