Swydd: Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau


Swydd: Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau i ymuno â thîm Yr Egin!

Lleoliad: Yr Egin, Caerfyrddin

Cyflog: Graddfa 5 – £27,929 i £31,411 y flwyddyn

Oriau Gwaith: Llawn Amser (37 awr, 1.0 CALI) | Parhaol

Ymgeisiwch am y swydd YMA

_________________________

Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi ei lleoli ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac yn ganolfan greadigol o ansawdd a statws rhyngwladol sy’n creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth i’r Rheolwr Cyffredinol i gyflawni rhaglen eang o ddigwyddiadau corfforaethol a phrosiectau creadigol. Bydd gofyn i’r Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau fod yn gyfforddus mewn sgyrsiau creadigol a thechnegol a meddu ar brofiad o gytundebu, prisio ac anfonebu am waith. Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd â gwaith trefnu rhaglen Yr Egin, er enghraifft digwyddiadau byw, cynadleddau, sgyrsiau, dangos ffilmiau a gweithdai yn ogystal ag arwain ar y ddarpariaeth i gleientiaid allanol sy’n dymuno llogi gofod ac adnoddau.

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth barhaus a chyfrannu tuag at amgylchedd cyfeillgar a chreadigol y Ganolfan. Bydd y rôl hon yn cynnwys cyfathrebu’n ysgrifenedig ac ar lafar drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac felly bydd angen sgiliau iaith o’r radd flaenaf yn y ddwy iaith.

Ceir disgrifiad swydd lawn a manylion ymgeisio YMA

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!