Swydd: Rheolwr Cyffredinol


Swydd: Rheolwr Cyffredinol

Rydym yn edrych am Reolwr Cyffredinol i ymuno â thîm Yr Egin!

Dyddiad cau: 20 Hydref 2022

Cyflog: £37,474 i £43,414 y flwyddyn

Ymgeisiwch ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant YMA.

_____________________________________

Ers agor yn 2018 mae statws Yr Egin fel adnodd gwerthfawr i Gaerfyrddin, Sir Gâr ac i Gymru wedi’i sefydlu. Rôl y Rheolwr Cyffredinol bydd cynorthwyo i ddatblygu’r ganolfan ymhellach gan fod yn gyfrifol am y busnes yn ddyddiol megis staffio, cytundebau â chontractwyr a thenantiaid, iechyd a diogelwch, er mwyn sicrhau bod y weledigaeth gyffrous yn cael ei gyflawni i’w lawn botensial. Bydd disgwyl i’r Rheolwr Cyffredinol gadw llygad manwl ar ffynhonellau incwm y ganolfan a rhoi systemau yn eu lle i gynorthwyo gyda twf y ganolfan. 

Bydd gofyn i’r Rheolwr Cyffredinol gyfrannu cyngor a darparu arweiniaid er mwyn gwireddu gweledigaeth pellgyrhaeddol y ganolfan sy’n canolbwyntio ar bedair prif elfen : y diwydiannau creadigol, yr iaith Gymraeg, y gymuned a’r economi. Disgwylir i’r Rheolwr Cyffredinol gyfrannu’n effeithiol at dwf Yr Egin fel clwstwr creadigol llwyddiannus gan weithredu’r weledigaeth gyffrous a osodwyd gan y Brifysgol ar gyfer creu manteision yng Nghaerfyrddin a Dinas-ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt. 

Ceir disgrifiad swydd lawn a manylion ymgeisio ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!