Interniaeth: Technegydd Preswyl

Gyda chymuned greadigol o’r diwydiannau creadigol wedi lleoli yma yn Yr Egin ac S4C yn denant angor, rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous ac uchelgeisiol, mi fydd y cyfnod preswyl yma yn gyfle gwych i’r ymgeisydd iawn ennill profiad, datblygu cysylltiadau a phortffolio yn ogystal â derbyn arweiniad a mentora.  

Mae’r ganolfan yn gartref i ofodau perfformio amrywiol a mi fydd gofyn i chi weithio ar nifer o agweddau gyffrous. Yn ogystal mae yna ofod ôl-gynhyrchu gyda’r offer diweddara sydd ar gael i’w logi’n allanol gan gwmnïau ac unigolion.  

Dyma gyfle gwych i rywun sy'n dymuno gweithio mewn rôl dechnegol neu ôl olygu yn dilyn graddio ac yn gyfle i gael mynediad a phrofiad o ystod eang o ddigwyddiadau cyffrous ac unigryw. 

Prif ddyletswyddau Technegydd Preswyl Yr Egin bydd cynnig cymorth technegol i weithgareddau a digwyddiadau yn y ganolfan ac ar-lein:

  • Gosod offer clyweled ar gyfer digwyddiadau byw ac ar lein ac ymchwilio i blatfformau ffrydio byw 
  • Peiriannu Sain, Golau a Thaflunio ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau.  
  • Ffilmio a golygu yn ôl yr angen
  • Sicrhau bod yr ardal ôl-gynhyrchu (sy’n cynnwys uned olygu a galeri) yn barod ar gyfer llogi 
  • Cydweithio gyda thîm Yr Egin 
  • Cynorthwyo gyda chynnig gwasanaeth o safon i ddigwyddiadau cleientiaid
  • Ffocysu golau ac ambell dro gweithio ar uchder.  
  • Rheoli llwyfan yn ôl y galw a chadw adroddiadau sioe.  
  • Cynorthwyo i gynnal a chadw holl offer clyweled ac ôl-gynhyrchu Yr Egin  
  • Cynorthwyo Technegydd Aml-gyfrwng Yr Egin gydag unrhyw dasg briodol  

Mae’n rhaid i ymgeiswyr allu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Rhan amser, 20 awr yr wythnos am 16 wythnos

Cyflog: £9.90 yr awr
Cytundeb: hyd at 4 mis

I wneud cais, anfonwch copi o'ch CV a llythyr i helo@yregin.cymru

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!