TRYWYDD

Mae Trywydd yn un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaenllaw Cymru. Sefydlwyd y cwmni yn 2009, a ganddynt swyddfeydd yn Aberystwyth, Llandeilo, Rhydaman a Chaerfyrddin. Yn gweithredu ar lefel Cymru gyfan maent yn darparu gwasanaethau i ystod eang o gwsmeriaid o bob sector. Mae gwasanaethau Trywydd yn cynnwys: cyfieithu testun, golygu a phrawfddarllen, cyfieithu ar y pryd, llogi offer, ymchwil a chyngor ar y Gymraeg a chynllunio Iaith.

www.trywydd.cymru/