Y Stiwdio Fach

Mae’r Stiwdio Fach yn focs du sy’n cynnwys system sain a chlywedol o ansawdd uchel gyda seddau cyfforddus symudol ar gyfer 120 o bobl sydd ar gael i’w defnyddio yn ôl yr angen.

Gellir cynnal y canlynol yno:

  • darlledu byw
  • theatr draddodiadol
  • cynhadledd
  • theatr yn gyffredinol
  • sinema
  • sgyrsiau
  • gig

Niferoedd:

  • Seddi rhesog cyfforddus ar gyfer 120
  • Hyd at 80 o bobl o gwmpas byrddau
  • Hyd at 30 ‘boardroom’

Er mwyn archebu, nodwch fanylion eich cyfarfod isod, ac fe wnewn ni gysylltu’n fuan.