Croeso!

Camwch i fyd Creadigol 

Beth sy’ Mlaen

Gweithgareddau amrywiol i’r teulu, pobl ifanc, diwydiant creadigol neu trefnwch ddigwyddiad i’ch grŵp cymdeithasol gyda ni.

 

Digon ymlaen - ar-lein ac yn Yr Egin!

Gweithio

Eisiau llogi ystafell gyfarfod neu gynhadledd? Neu logi desg i weithio am y dydd neu wythnos? Gwybodaeth am y cyfleon gweithio sydd gyda ni yma.

Bwyta

Dewch am goffi neu ginio - digon o ddewis a lle i grwpiau gwrdd.

Llun - Gwener 8:30yb - 4:00yp

 

Ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi!

Canolfan greadigol a digidol ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Yr Egin yma i wasanaethu Cymru, i danio dychymyg creadigol ac i feithrin talentau’r dyfodol.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!