Croeso!

Camwch i fyd Creadigol 

Beth sy’ Mlaen

Gweithgareddau amrywiol i’r teulu, pobl ifanc, diwydiant creadigol neu trefnwch ddigwyddiad i’ch grŵp cymdeithasol gyda ni.

 

Digon ymlaen - ar-lein ac yn Yr Egin!

Gweithio

Eisiau llogi ystafell gyfarfod neu gynhadledd? Neu logi desg i weithio am y dydd neu wythnos? Gwybodaeth am y cyfleon gweithio sydd gyda ni yma.

Bwyta

Mae’r caffi ar gau ar hyn o bryd, ac yn ail-agor o dan berchnogaeth newydd yn mis Ionawr 2023.

Canolfan greadigol a digidol ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Yr Egin yma i wasanaethu Cymru, i danio dychymyg creadigol ac i feithrin talentau’r dyfodol.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!