Cysylltu

Mae croeso mawr i chi gysylltu â ni trwy’r dulliau isod, neu defnyddio y blwch sgwrsio ar waelod y dudalen we.

YMWELD Â NI

Yr Egin
Ffordd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ

E-BOSTIWCH NI

helo@yregin.cymru

FFÔN

(+44) 1267 611 600

}

ORIAU AGOR

9:00 – 17:00


CYMORTH

Sgwrsiwch â ni ...

Mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ein Sgwrs Ar-lein. Yna bydd un o'n cynrychiolwyr yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Ffoniwch: (+44) 1267 611 600

Eich ymweliad

Pryd mae'r dderbynfa ar agor?

Dydd Llun-Dydd Gwener
9:00-15:00

Pryd mae'r caffi ar agor?

Dydd Llun-Dydd Gwener
9:00 – 15:00

Beth yw mesurau atal lledu’r coronafeirws yn y ganolfan?

Wrth gyrraedd yr adeilad

  • Gwisgwch fwgwd mewn mannau cyhoeddus.
  • Ceir diheintydd dwylo awtomatig wrth y fynedfa. Defnyddiwch hwn wrth gyrraedd os gwelwch yn dda.
  • Mae’r dderbynfa yn agored rhwng 9am a 3pm yn ystod yr wythnos waith.
  • Mae modd sganio’r cod QR wrth y dderbynfa ar gyfer ap Profi ac Olrhain y GIG.
  • Ar y llawr ceir arwyddion yn nodi’r system unffordd yn yr adeilad. Dilynwch y system unffordd os gwelwch yn dda.

Cegin y Sied @ Yr Egin

  • Ni fydd y staff y tu ôl i’r cownter yn gwisgo mwgwd o angenrheidrwydd oherwydd eu bod yn ddigon pell oddi wrth y cwsmer.
  • Nid oes angen gwisgo mwgwd wrth y bwrdd ond gofynnir i chi wisgo mwgwd os byddwch yn mynd i'r tŷ bach.
A yw'r adeilad yn hygyrch?

Mae’r adeilad yn hollol hygyrch.

Pwy yw'r cwmnïau sydd wedi'u lleoli yn yr Egin?

Ceir rhagor o wybodaeth i’r rhai sy’n gweithio yn yr adeilad yma.

A oes parcio yn yr Egin?

Mae yna faes parcio rhad ac am ddim wrth ymyl y ganolfan. Dilynwch yr arwyddion oddi ar Ffordd y Coleg ar gyfer Yr Egin.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!