BWYTA

Cymerwch gip ar ein bwydlenni blasus!

Cegin Y

Rydym yn cynnig bwyd blasus sy’n cael ei wneud ar y safle yn ddyddiol. Mae gennym brydau ysgafn a bach sy’n berffaith pan rydych chi’n mynd o un lle i’r llall; o granola brecwast, cremog melys a sawrus, Cawl traddodiadol Cymreig, sŵp fegan a llysieuol a phrydau amrywiol i ginio - y cyfan wedi eu paratoi o gynhwysion tymhorol. Ry’n ni hefyd yn gweinio sudd ffresh a llwyth o gacennau blasus Y Sied.

Os ydych ar frys ond ddim eisiau cyfaddawdu ar faeth neu flas, mae ein bwyd a diod i gyd ar gael i’w cymryd i ffwrdd fel clud-fwyd.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf mae Y Sied wedi agor dau gaffi yng Nghaerfyrddin, Y Sied Goffi yng nghanol tref Caerfyrddin a Cegin y Sied yma yn Yr Egin.

Y Sied yw cartref ysgol goginio a garddio The Pumpkin Patch a sefydlwyd gan Lisa Fearn yn 2008. Yn wreiddiol roedd yn cael ei redeg o dŷ y teulu ar Fferm Allt y Gôg, mae’r gweithdai llawn hwyl ac addysgiadol i ddysgu sgiliau newydd yn cael eu cynnal mewn awyrgylch braf ac ysbrydoledig.

Oriau agor

Cysylltwch gyda ni

Monday – Friday: 9:00 – 14:00

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!