BWYTA

Mae Caffi Y Gegin ar agor ac yn barod i'ch croesawu!

Mae yna frecwast, cinio, coffi a chacennau hyfryd yn aros amdanoch!

Cymrwch olwg ar ein bwydlen i godi chwant arno chi!

 Ry'n ni'n edrych ymlaen at eich gweld draw yn y caffi!

Oriau Agor

Cysylltwch â ni

8.30am – 4pm

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!