Cymuned Greadigol

Mae dros 15 o gwmnïau wedi lleoli eu swyddfeydd yma yn Yr Egin, ac mae’n gymuned glos a gweithgar. Mae ein swyddfeydd yn hygyrch ac yn hyblyg a chynigir y dechnoleg ddiweddaraf ledled yr adeilad. Ceir swyddfeydd ar ddwy lawr, a chegin a chyfleusterau ar bob un o’r lloriau, yn ogystal â chyfleusterau ôl-gynhyrchu a chynadledda. Ceir rhagor o wybodaeth i denantiaid yma, ac os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni a’r gymuned greadigol, anfonwch neges e-bost at carys@yregin.cymru

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!