DIGWYDDIAD

Byd Bach Ni: Plantos Prysur

09 Awst 2023

11:30
Yr Egin

* SESIYNAU 11:30YB + 3YP *

Dewch i fwynhau sesiwn 'Stori Swynol', fydd yn mynd â phlant ar daith i ddarganfod byd dychmygol drwy ganu, actio a chwarae creadigol. Mae'r sesiwn yn addas i blantos prysur rhwng 1.5 a 4 mlwydd oed.
 
Bydd y sesiynau yng ngofal Sioned o 'Byd Bach Ni' ac mi fydd pris tocyn yn cynnwys coffi neu paned i'r rhiant / gofalwr. 

Dim ond tocyn ar gyfer eich plentyn sydd eisiau archebu.

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!