DIGWYDDIAD

Cynhadledd Ffilm a Chwricwlwm i Gymru: Dysgu drwy ac am Ffilm / Film & Curriculum for Wales Conference: Learning through and about Film

13 Mawrth 2024

09:00
Yr Egin
AM DDIM

O fynychu hyfforddiant am integreiddio ffilm i’ch darpariaeth cwricwlwm i glywed am arlwy a chynnig addysgiadol Yr Egin i ysgolion; o ddysgu am yrfaoedd Sgrîn i rannu arfer dda. Ymunwch â ni am weithdai, paneli trafod a sesiynau hyfforddi.


Pwy?: Athrawon/Addysgwyr ar draws y sector addysg (Cynradd/Uwchradd/Arweinwyr Celfyddydau Mynegiannol / ADY) 

Bydd data a gyflwynir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei storio’n ddiogel ar gronfa ddata Ticketsolve a chronfa ddata fewnol PCYDDS. Bydd yn cael ei rannu gyda Partneriaeth ac Into Film (mae eu polisïau diogelu data ar gael isod):

Partneriaeth - Polisi Prefiatrwydd

Into Film - Polisi Preifatrwydd

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i gyflawni tasg gyhoeddus a dyma ein sail gyfreithlon ar gyfer cadw’r wybodaeth o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR). Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i’ch data gael ei ddefnyddio at ddiben gweinyddu’r digwyddiad a rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol a gynhelir gan PCYDDS.

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!