DIGWYDDIAD

Gŵyl Ffilmiau Antur Yr Egin 2024 / Yr Egin Film and Adventure Festival 2024

21 Mawrth 2024 - 23 Mawrth 2024

10:00
Yr Egin
5 - 10

Yn ddigwyddiad arloesol, wedi ei lleoli yn y gorllewin, fe fydd yr Ŵyl Ffilmiau Antur yn agored i bawb, boed yn anturiaethwyr brwd, yn unigolion sy’n mwynhau chwaraeon awyr agored neu’n anturiaethwyr tywydd teg sy’n gwerthfawrogi stori dda.

Nod yr ŵyl yw dathlu’r gorau o blith yr anturiaethwyr a’r crewyr cynnwys sy’n dangos y byd antur ar ei gorau. Fe fydd y ffilmiau’n cael eu dangos ar y sgrin fawr yn Stiwdio Fach yng Nghanolfan S4C Yr Egin yn ystod yr ŵyl.

Diwrnod 1: 

 Bydd diwrnod yn berffaith ar gyfer myfyrwyr addysg bellach a chweched dosbarth ac mi fydd yn cael ei arwain gan Matt ac Ellie Green o gwmni 'Summit Fever Media'. Mi fydd cyfle i wylio dau o ffilmiau arbennig y cwmni sef 'Solo' a 'Lost Connections'. 

Cewch hefyd gyfle i Holi Matt ac Ellie am eu gwaith wrth iddyn nhw eich arwain drwy weithdy Ffilmiau Antur sy'n cynnwys: 

  •  Hanfodion dweud stori dda
  • Cynllun cam wrth gam ar sut i greu eich ffilm cyntaf 
  • Ffilmio amgylcheddol
  • Y gwahanol fathau o gyllid sydd ar gael i wneuthurwyr ffilm


Diwrnod 2: 

Bydd ail ddiwrnod yr ŵyl yn fewnwelediad i fyd ffilmiau antur ar gyfer pobl broffesiynol ac yn llawn ffilmiau, trafodaethau Panel gan bobl o’r diwydiant a phrif areithiau gan bobl anhygoel.

Yn ystod y dydd byddwn yn dangos y ffilm 'Adra' gan gwmni Coldhouse Collective ac ar ôl y ffilm bydd sesiwn holi-ac-ateb gyda'r crewyr a'r cast!

Yna cewch glywed gan Danielle Sellwood o Find It Film wrth iddi eich arwain trwy weithdy Hygyrchedd mewn ffilm. Mae hwn yn gydweithrediad gwych rhwng Coldhouse Collective a Danielle ei hun ac yn un na ddylid ei golli!

Bydd yr anhygoel Tori James a aned yn Sir Benfro yn ymuno â ni hefyd wrth iddi roi cipolwg o’i gyrfa anhygoel i ni a'r hyn oedd ei angen i fod y Gymraes gyntaf i ddringo Everest!

Bydd y diwrnod yn cloi gyda seremoni wobrwyo’r Ŵyl Ffilm a dangosiadau hamddenol o’r holl ffilmiau a ddangoswyd yn ystod yr ŵyl.

Diwrnod 3: 

Mae diwrnod olaf yr ŵyl ar gyfer y gymuned!

Dewch i glywed gan Y Bartneriaeth Awyr Agored a chael cipolwg ar y prosiectau a’r gwaith arbennig sy’n cael ei wneud yn y gymuned!

Bydd ‘Daughters of the Sea’ hefyd yn ymuno â ni i sôn am eu cylchgrawn diweddaraf, y podlediad newydd a’r gwaith anhygoel maen nhw’n wneud i ddatblygu a dathlu menywod ym maes syrffio dŵr oer.

Bydd yr ŵyl yn dod i ben gyda gweithdy rhyngweithiol yng nghwmni Celtic Deep lle byddwch yn clywed yn uniongyrchol sut y ffurfiwyd y cwmni bywyd gwyllt o Sir Benfro, beth sy'n eu hysgogi i barhau i archwilio am antur, a sut mae eu gwaith cychwynnol wedi datblygu i gymaint mwy.

Yn ystod y dydd bydd hefyd ffair wybodaeth gyda grwpiau antur lleol!

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!