DIGWYDDIAD

Y Gorau o Iris gyda + Sesiwn H+A Cyfarwyddwr / The Best of Iris with Director Q+A

23 Mai 2024

19:30
Yr Egin
5

Casgliad o ffilmiau byrion anhygoel sydd wedi cael eu hanrhydeddu a'u dathlu yng Ngŵyl Ffilm Gwobr Iris 2023. 


Realness With A Twist (Enillydd: 2023 Gwobr Rheithgor Ieuenctid) – Tystysgrif 12A Cyfarwyddwr: Cass Virdee Cynhyrchwyr: David Giles & Maria Salcher | Awduron: Cass Virdee & David Giles DU, 12 Mun Crynodeb: Mae pêl-droediwr talentog yn cael ei orfodi i frwydro rhwng ei angerdd cyfrinachol dros ‘fogïo’ ac ofn anghymeradwyaeth ei gyd-chwaraewr. 

Ted & Noel (Enillydd: 2023 Gwobr Cynulleidfa Co-op) - Tystysgrif PG Cyfarwyddwr: Julia Alcamo Cynhyrchwyr: Dan Hodgson, Mary Pattisson DU, 25 Mun Crynodeb: Mae Ted & Noel yn delio ag actifydd LHDTQ+ sy'n galaru ac sy'n ceisio dod o hyd i'r cryfder ar gyfer un ymgyrch olaf.

 F**KED (Enillydd: 2023 Gorau Ym Mhrydain) - Tystysgrif 15 Cyfarwyddwr: Sara Harrak Cynhyrchwyr: Emma Hammond, Meg Salter, Sara Harrak | Awdur: Meg Salter DU, 6 Mun Crynodeb: Beth yn union yw'r rheolau mewn perthynas agored? Heb unrhyw lyfr rheolau, mater i'r cwpl yw tynnu eu llinellau ... Mae F **KED yn codi'r cwestiwn y mae llawer ohonom yn ei ofyn i ni'n hunain yn gyfrinachol - a ydw i wir wedi archwilio a mwynhau fy rhywioldeb fy hun? 

 Scaring Women At Night (Enillydd: 2023 Gwobr Iris) - Tystysgrif 15 Cyfarwyddwr. Karimah Zakia Issa Cynhyrchwyr: Lindsay Blair Goeldner & Rosalind Goodwin Awduron: Karimah Zakia Issa & Ace Clamber (stori gan Ace Clamber) Canada, 
Crynodeb: Mae dau ddieithryn yn ofni cerdded adref yn hwyr. Wrth iddyn nhw geisio dianc oddi wrth ei gilydd, mae eu bydoedd yn gwrthdaro ar groesffordd gan eu gorfodi i gwestiynu pwy maen nhw'n ofni a pham.

Ar ôl y dangosiad bydd sesiwn holi ac ateb arbennig yng nghwmni Cyfarwyddwr yr Wŷl Iris, Berwyn Rowlands. 

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!