DIGWYDDIAD

Mewn Cymeriad yn Cyflwyno Kate

17 Gorffennaf 2024

19:30
Yr Egin
12

Mewn Cymeriad yn cyflwyno Kate 


Dramodydd a Cyfarwyddwr: Janet Aethwy 
Actor: Sera Cracroft

‘Credaf mai fy mywyd i fy hun yw’r thema fwyaf y gwn amdani. Nid oes dim canolig yn digwydd yn fy mywyd i.”

Drama un person am Kate Roberts - gwerinwraig genedlaetholgar a roddodd lais i’r bobl gyffredin trwy ei gwaith. Er fod Cymru wedi mynnu rhoi statws barchus iddi, rebel styfnig oedd Kate yn y bôn - dynes o flaen ei hamser yn byw a gweithio mewn byd o ddynion. Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!