DIGWYDDIAD

Clwb digidol - Clic 2024 - 25

10 Medi 2024

17:00
Yr Egin
AM DDIM

Yn galw ar bob disgybl ym mlynyddoedd 7 i 9! 

Ymunwch â ni yng nghlwb Clic pob nos Fawrth rhwng 5yh - 6yh, lle rydyn ni'n darparu'r offer digidol i chi ehangu, datblygu a chreu cynnwys anhygoel.

Yma, byddwch yn ymchwilio'n ddyfnach i sgiliau ffilmio, yn rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ac yn rhyddhau'ch creadigrwydd. Magu hyder i greu eich cynnwys digidol eich hun a'i rannu gyda'r byd.

P’un a ydych wedi mynychu Clwb Asbri ai peidio, mae croeso i chi ymuno â Chlwb Clic.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch - helo@yregin.cymru

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!