DIGWYDDIAD

Clwb digidol - Slic 2024 - 25

10 Medi 2024

18:00
Yr Egin
AM DDIM

Mae Slic ar agor i fyfyrwyr Blwyddyn 10 ac uwch. Rydym yn cyfarfod yn Yr Egin ar nos Fawrth rhwng 6yh a 7yh.

Mae’r clwb yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau digidol a chreu cynnwys i’w rannu ag eraill. Dewch i weld sut mae'r diwydiant yn gweithio a sut i greu llwybr i fod yn rhan ohono.

Slic yw’r cam nesa o Clic, (ond peidiwch â phoeni os nad ydych wedi mynychu Clic), mae’n cynnig y cyfle i chi greu cynnwys gan ddefnyddio offer o’r radd flaenaf.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle am brofiadau gwaith yn y diwydiannau creadigol a dysgu gan y gweithwyr proffesiynol gorau yn y maes.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch – helo@yregin.cymru

Archebu

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!