Asbri

17, Gwe Ion 2020 12:46 - 00:00

Oes gennych chi ddiddordeb mewn creu ffilmiau? Ydych chi’n hoffi bod yn greadigol?

Fydd tymor newydd o’r Clwb Creu Ffilm Asbri sy’n rhedeg ar y cyd â Choleg Sir Gâr yn cychwyn ar yr 18fed o Ionawr ac yn rhedeg bob bore dydd Sadwrn o 10:00yb – 1:00yp yn Yr Egin yn ystod tymor ysgol.

Clwb ar gyfer plant blwyddyn 9+ yw hwn ac mae ‘na groeso mawr i aelodau newydd. Nid oes unrhyw bwysau arholiadau yma, dim ond cyfle i fwynhau a dysgu sgiliau newydd! Bydd yn gyfle gwych i glywed gan diwtoriaid proffesiynol ac arbenigwyr yn y diwydiant a chyfle i fynd allan ar leoliad. Sicrhewch eich bod yn cofrestru eich lle er mwyn arbed siom!

Bydd y clwb yn cael ei redeg trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r clwb yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan Rhydian Bowen o Goleg Sir Gâr fel rhan o Brosiect Ymgysylltu Yr Egin a arianwyd gan Grwp Cefn Gwlad a phrosiect LEADER.

 

ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 10

Register Now:

Cofrestru Ticket Qty: Per Ticket Pris: £0.00
Nifer: Cyfanswm

No Ticket Selected!

Organizer:

Venue:

,

Share This Event