Hanes Heddiw

1st Mehefin 2020 3:00 pm - 1st Gorffennaf 2020 - 4:00 pm

Prosiect i greu cofnod creadigol o hanes heddiw trwy lygaid plentyn, pob prynhawn dydd Llun a dydd Mercher.

 

Cyfle i fod yn greadigol a chael hwyl drwy gyfrwng drama, ysgrifennu creadigol, cerddoriaeth a symud. Bydd cyfle i greu ffilm fer o’r prosiect i fod ar gof a chadw.

 

Pwrpas y sesiynau :

> Magu hyder

> Datblygu creadigrwydd

> Datblygu sgiliau perfformio

> Hybu ysgrifennu creadigol

> Rhannu teimladau mewn modd creadigol

> Hybu celf

> Cyfle i ymgysylltu â phlant eraill y tu allan i’r cartref

 

 

Cofrestrwch y plant ar gyfer cyfres o sesiynau rhyngweithiol bydd yn tanio eu egni creadigol.

 

  • Addas i ddisgyblion cynradd blwyddyn 4, 5 a 6
  • Mi fydd 10 sesiwn i gyd yn cymryd lle ar Zoom, gan ddechrau ar 1 Mehefin 2020
  • Nifer cyfyngiedig o lefydd felly cyntaf i’r felin!
ADD TO YOUR CALENDAR
Cyfanswm Seat: 15
Sorry, Event Expired