Llais Caerfyrddin - Galwad am artistiaid

Mae Llais Caerfyrddin 2022 yn chwilio am artistiaid i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai gyda’r cyhoedd yng Nghaerfyrddin yn ystod Gorffennaf ac Awst 2022. Rydym yn chwilio am amrywiaeth o artistiaid, beirdd, storiwyr ac ymarferwyr o wahanol gefndiroedd, meysydd ac ar wahanol bwynt yn eu gyrfa i gymryd rhan.

Rydym eisiau i Gaerfyrddin fod yn un o drefi hapusaf a mwyaf llewyrchus Cymru ac rydym am weithio gydag artistiaid i helpu ni i ddarganfod beth sydd fwyaf pwysig i bobl yr ardal.

Os oes diddordeb gyda chi i fod yn rhan o dîm yn gweithio i roi llais i grwpiau gwahanol o’r gymuned, anfonwch eich CV gyda llythyr neu fideo i gyflwyno eich hunan i ni, erbyn 19 Mai.

Ebost - eshaw@peoplespeakup.co.uk

Mae Llais Caerfyrddin 2022 yn cael ei ariannu gan LocalMotion gyda’r bwriad o ddatblygu syniadau newydd, radical a gwreiddiol i roi hwb i’r gymuned leol.

LocalMotion yn cael ei ariannu gan City Bridge Trust, Esmée Fairbairn Foundation, Lankelly Chase, Lloyds Bank Foundation, Paul Hamlyn Foundation, Tudor Trust

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!