Parti Mawr Mis Mai!

Dewch i ymuno gyda ni yma yn Yr Egin ar gyfer Parti Mawr Mis Mai! Mi fydd yna wledd o weithgareddau ar gyfer y teulu oll yn eich disgwyl chi, gan gynnwys canu a dawnsio gydag Elin a Huw cyflwynwyr Cyw, triciau syrcas gyda Organised Kaos, disgo ar y beic gyda Ynni Da, amser stori gyda Sali Mali, celf a chrefft a llawer iawn mwy! 

Bydd hwn yn ddigwyddiad am ddim ond bydd angen archebu tocyn ar gyfer sesiynau cyflwynwyr Cyw. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yma am barti! 

Ceir pedwar sesiwn yn ystod y dydd gyda chyflwynwyr Cyw - archebwch eich tocynnau yma.

Does dim angen archebu ar gyfer y digwyddiadau eraill fydd yn cael eu cynnal 10.30am - 3.30pm. 

Bydd y caffi ar agor yn ystod y dydd hefyd.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!