S4C

S4C yw sianel genedlaethol Cymru, yn darlledu dros 100 o oriau o raglenni Cymraeg yr wythnos o 6:00 y bore tan hwyr yn nos. Mae gan S4C dair swyddfa: y pencadlys yng Nghanolfan S4C Yr Egin, canolfan ddarlledu a swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfa yng Nghaernarfon.

Gwefan www.s4c.cymru neu ein tudalen Facebook