Swydd: Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys Digidol (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn edrych am Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys Digidol (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad Cau: 20 Gorffennaf 2023

Cyflog: £28,929 – £32,411 pro rata y flwyddyn

Ymgeisiwch ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant YMA.

_______________________________________________________________________

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarganfod ffyrdd amrywiol a dychmygus o gyfathrebu a hyrwyddo cynnig eang y Ganolfan, sy’n cynnwys : 
• y rhaglen artistig a phrosiectau creadigol 
• y gymuned greadigol â digwyddiadau rhyngweithio i’r sector sgrîn 
• cyrsiau hyfforddiant a chyfleon addysgiadol 
• adnoddau’r ganolfan sy’n cynnwys gofodau cynhyrchu a chydweithio 

Ceir disgrifiad swydd lawn a manylion ymgeisio ar wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!