Cyngor Eco Ysgol y Dderwen

Odd hi’n bleser croesawi criw Cynogr Eco Ysgol y Dderwen i’r Egin wythnos yma. Fe wnaeth y criw helpu plannu ar gyfer ein gardd gymunedol. Mae’r hadau yn y pridd yn barod i egino! 

Cafodd y plant i gyd botyn wedi ei blannu i fynd adref gyda nhw hefyd - o lysiau amrywiol. Edrych ymlaen i weld be ddaw ohonynt!

Diolch am eich help - oeddech chi gyd yn ser!

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!