Cegin Y Sied

Y Gegin yw canolbwynt y cartref, lle i ymlacio, trafod a rhoi’r byd yn ei le – a dyna’n union y cewch chi wneud fan hyn ar y soffas pinc cyfforddus gan adael i ni wneud y coginio.

Yma yn Y Gegin, rydym yn credu’n gryf yn yr ethos ‘gât i’r plât’ ac wrth ein boddau’n cymysgu, pobi, berwi, rhostio a choginio cynhwysion gorau’r ardal.

Di-glwten? Dim cynnyrch llaeth? Figan? Dim problem! Gadewch i un o’r tîm wybod.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu, eich bwydo a’ch gweini gyda’n coffi arbennig!

Os hoffech archebu pryd twym, bwffe, diodydd neu gacennau ar gyfer eich digwyddiad yma yn Yr Egin, ceir y dewisiadau isod.

Y Gegin yw’r man lle y bydd pawb yn ymgynnull ar gyfer parti hefyd – a ni’n rhai da iawn am wneud hynny – felly dewch draw!

 

Oriau agor

Llun – Gwener : 10 – 2pm

Cysylltwch gyda ni –

helo@yregin.cymru i archebu a chofiwch bod croeso mawr i chi drafod opsiynau amgen gyda ni.

Welwn ni chi cyn hir!

Our Menus

View our cafe menu View our catering menu

Brecwast – ar gael tan 11 y bore

Tost – £2.00

 • Di-glwten +0.40
 • Bara ffrwythau +0.40

Gyda’ch dewis o’r canlynol: nutella, menyn pysgnau, mêl lleol, jam a marmalêd

Granola – £3.00

Gydag iogwrt fanila o Aberystwyth, ffrwythau tymhorol a Mêl Cymreig

Elen Benfelen – £3.95

Uwd gyda banana, almonau ac ychydig o fêl

Croissants – £3.25

 • Nutella a banana
 • Ham a chaws cheddar cenarth
 • Sbigoglys bach, madarch wedi ‘u rhostio a chaws brie Perl Wen

Rôl brecwast:

 • Dau beth – £3.50
 • Tri pheth – £4.00
 • Pedwar peth – £5.00

Bob y Bildar – £4.75

2 ŵy wedi’u coginio fel y mynnoch a’u gweini ar dost blwmer

Rhywbeth bach yn ychwanegol +0.95

Bacwn, selsig, sbigoglys, sdwnsh afocado, ŵyau, ffa pob, tomatos bach

Sdwnsh afocado:

 • Afocado a ffeta – £6.95
  2 ŵy wedi’u potsio ar sdwnsh afocado gydag ychydig o ddresin balsamig a chaws ffeta
 • Picolla de gallo – £7.25
  Sdwnsh afocado gyda picco de gallo, halwmi wedi’i grilio ac ŵy wedi’i botsio

Brecwast Y Gegin:

 • Brecwast mawr
  2 ŵy wedi’u potsio ar dost gyda selsig, bacwn, tomatos bach, ffa pob a madarch balsamig
 • Planhigion am byth
  2 ŵy wedi’u potsio ar dost gyda sbigoglys, darnau o afocado, madarch, tomatos, ffa pob a halwmi wedi’i grilio

Wrap brecwast – £6.95

Wyau wedi’u sgramblo gyda sbigoglys ffres, bacwn, afocado a relish tomato cartref

Wyau wedi’u pobi (shakshuka) – £6.95

Pryd un badell blasus yn llawn winwns, pupurau, tomatos, sbigoglys, wyau a sbeisiau’r dwyrain canol. Wedi’i weini gyda thost blwmer.

Cinio

Quiche cartref – £7.25

Quiche y dydd, wedi’i goginio’n ffres, gyda’ch dewis o dri salad o’r deli.

Powlenni salad Y Gegin:

 • Bach – dewis o dri salad £4.95
 • Mawr – dewis o bum salad £5.95
 • Ffiled eog wedi’i photsio +4.50 (i’r bowlenni uchod)
 • Brest cyw Iâr wedi’i grilio +3.50 (i’r bowlenni uchod)
 • Peli ffalaffel a betys +3.00 (i’r bowlenni uchod)

Cawl cartref y dydd – £4.95
gyda bara ciabatta wedi’i dostio

Brechdan bysedd pysgod foethus – £6.50
bysedd pysgod wedi’u gweini ar rôl brioche meddal gyda phiwrî pys a mintys, salad berwr a saws tartare.

Nachos tsili llysieuol gyda thri math o ffa – £6.50
gyda chaws wedi’i gratio, guacamole a hufen sur.

Wyau wedi’u pobi (shakshuka) – £6.95
pryd un badell blasus yn llawn winwns, pupurau, tomatos, sbigoglys, wyau a sbeisiau’r dwyrain canol. Gweinir gyda thost blwmer.

Brechdanau ffres – £3.95

 • Brest cyw iâr wedi’i grilio, pesto ac aoli
 • Ham, cheddar cymreig a siytni tomato
 • Panini twrci, brie a llugaeron
 • Llysiau wedi’u rhostio a hwmws (ll)

Prydau arbennig y deli
ewch i gael golwg ar oergell y deli i weld prydau arbennig y dydd

Diodydd

Sudd oren ffres – £3.95

Smwddis – £3.95

 • Blas yr haf
  Sbigoglys, banana, mango, granadila, pinafal ac iogwrt Groegaidd
 • Ffaber-aeron
  Sbigoglys, mafon, llus, mefus, mwyar duon ac iogwrt Groegaidd
 • Cnau
  Cnau coco, mango, pinafal, leim a mintys
 • Yr Hylc
  Brocoli, sbigoglys, seleri, pinafal, mango, banana ac iogwrt Groegaidd

Brecwast

Opsiwn 1 – am £2.50 y pen

Rhôl facwn dwym

Opsiwn 2 – am £3.50 y pen

Cwpan ffrwythau gyda granola, a chacennau crwst twym

Cinio

Opsiwn 1 – Bwrdd o Fwydydd Bwffe Oer ar gyfer 15+ o unigolion am £6.50 y pen
Dewis o saladau a brechdanau bach

Opsiwn 2 – – Bwrdd o Fwydydd Bwffe Twym ar gyfer 15+ o unigolion am £8.00 y pen

 • Saladau fel yr uchod
 • Brechdanau bach fel yr uchod
 • Rholiau selsig cartref twym
 • Quiche tatws melys, sbigoglys a ffeta, a Quiche Lorraine
 • Brownis siocled

Opsiwn 3 – Platiau i’w Rhannu ar gyfer 15+ o unigolion am £7.25 y pen
Dewis o gawsiau Cymreig, cigoedd antipasti, ffrwythau a chnau, a bara, picls a siytnis cartref.

Diodydd

Opsiwn 1 – am £2 y pen

Te, coffi, dŵr

Opsiwn 2 – am £2.50 y pen

Te, coffi, dŵr, suddion ffrwythau wedi’u gwasgu’n ffres

Opsiwn 3 – am £4 y pen

Te, coffi, dŵr a dewis o gacennau

Saladau

Bacwn mêl hyfryd, brocoli a llygaeron, gyda mayonnaise lemon hufennog.

Cymysgedd cyffrous a lliwgar o ffacbys belwga a chwinoa coch, gwyn a du, gydag afalau crensiog a phuprynnau coch a melyn.

Ffacbys Puy gyda pherlau tsili melys a darnau o fetys suddlon.

Pasta garlleg a phesto basil gyda rhubanau corbwmpen a phys.

Brechdanau bach

Cyw iâr wedi’i grilio gyda phesto, aioli, sbigoglys a chaws.

Ham a chaws gyda siytni tomato cartref a roced.

Pupryn coch wedi’i rostio gyda hwmws a halloumi.

Twrci, Brie a saws llygaeron, gyda bacwn crensiog o Gymru.